Teveel oude transacties toegevoegd via de koppeling Ponto


Als je via de koppeling met Ponto teveel oude transacties hebt toegevoegd, kunnen de transacties niet direct verwijderd worden. Let op: verwijder alleen transacties als je zeker weet dat deze niet bij je boekhouding horen. Je kunt de volgende stappen volgen: 

  1. Zet de koppeling met Ponto eerst stop. Dat kan via Instellingen > Bank, klik hier op de rekening en in het volgende scherm bovenaan op 'Ontkoppel'. 
  2. Klik op het tabblad Bank bij één van de transacties op het gele bolletje, je opent dan het afschrift dat is toegevoegd. 
  3. Met het prullenbakje bovenaan de pagina kun je het afschrift verwijderen, alle transacties van het afschrift worden dan verwijderd. 
  4. Via Instellingen > Bank, kun je weer op de rekening klikken om de koppeling met Ponto opnieuw te maken. Daarbij kun je opnieuw aangeven of je oude transacties wilt toevoegen en zo ja, vanaf welke datum.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren