Bankrekening verwijderen


Of je je bankrekening uit Moneybird kunt verwijderen, is afhankelijk van de situatie. Dit hangt af of de bankrekening wel of niet bij je boekhouding hoort en of er wel of geen transacties aan gekoppeld zijn. 

Rekening hoort bij boekhouding.

Als de rekening wel bij je boekhouding hoort, maar je gebruikt de rekening niet meer, dan kun je de rekening niet volledig verwijderen. Dit kan niet omdat de transacties uit het verleden natuurlijk wel bij je boekhouding blijven horen.

Je kunt de rekening wel deactiveren, dan blijven alle transacties uit het verleden bewaard, maar kun je de rekening niet meer selecteren bij nieuwe boekingen.

Om de rekening te deactiveren ga je naar Instellingen > Bank. Klik hier op de rekening en in het volgende scherm bovenaan op de knop 'Deactiveer'.

Rekening hoort niet bij boekhouding en er zijn geen transacties toegevoegd

Als de rekening niet bij je boekhouding hoort en per ongeluk is toegevoegd, dan kun je de rekening wel verwijderen.

Als er geen koppeling is en er geen transacties gekoppeld zijn aan de rekening, kun je deze verwijderen via Instellingen > Bank door op de rekening te klikken en vervolgens op het prullenbakje.

Als er wel een actieve koppeling met je bank is, kun je de koppeling eerst stopzetten. Dit doe je in de online omgeving van je bank. Daarna kun je via Instellingen > Bank op de rekening klikken en vervolgens op het prullenbakje.

Rekening hoort niet bij boekhouding en er zijn wel transacties toegevoegd

Als er al transacties zijn toegevoegd, kun je de transacties verwijderen via het onderdeel 'Bank' door te gaan naar de betreffende rekening. Zo krijg je alleen de transactie van die rekening te zien. 

  • Klik bij een van de transacties op het bolletje voor de datum (kleur is afhankelijk van of de transactie al verwerkt is of nog niet). 
  • Verwijder het afschrift door op het prullenbakje bovenaan te klikken. 
  • Als er nog meer transacties van de rekening zijn toegevoegd, kun je dit herhalen, net zolang totdat je de melding 'Er zijn geen transacties van [rekening] gevonden'. Let op: Als je al transacties had verwerkt, wordt de gemaakte boeking ook verwijderd. 
Als er bij facturen 'Betalingen zonder bewijs' zijn geregistreerd waarbij de rekening is gebruikt, dan moeten die betalingen eerst worden verwijderd. 
  • Je kunt de betalingen terugvinden door de specificatie van de categorie 'Te rubriceren (ontvangen) betalingen' op de balans op te zoeken en op het bedrag te klikken. Het kan handig zijn om een export te maken naar Excel, waarin je dan de regels op het gebruik van het rekeningnummer kunt sorteren. Je hebt dan de factuurnummers in beeld waarbij een betaling zonder bewijs met de betreffende rekening is geregistreerd.
  • In Moneybird open je vervolgens de factuur en daar kun je in de kolom met factuurhistorie rechts op je scherm de betaling opzoeken, uitklappen en verwijderen. Let op: daarmee krijgt de factuur de status 'Openstaand' of 'Verlopen'.
  • Als de factuur wel echt betaald is geweest, dan is dat waarschijnlijk op een andere manier gegaan dan met de rekening die je wilt verwijderen. Om de factuur weer de status 'Betaald' te geven, kun je een nieuwe betaling registreren waarbij je dan een andere rekening gebruikt.
Als er geen bankkoppeling (meer) is en geen transacties (meer) zijn, kun je via Instellingen > Bank op de rekening klikken en de rekening met het prullenbakje bovenaan verwijderen.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren