Regelen na overlijden


Spijtig genoeg komt het voor dat iemand overlijdt en er zaken geregeld moeten worden betreffende de Moneybird administratie. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via support@moneybird.com. In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden en gegevens die we nodig hebben.

Eventuele abonnementskosten 

Als we een melding krijgen dat een gebruiker is overleden, kunnen we de administratie terugzetten naar gratis zodat er geen kosten meer in rekening gebracht worden. 

Als een gebruiker al langer geleden is overleden en wij na het overlijden nog kosten in rekening hebben gebracht, kunnen we die kosten crediteren. We hebben daarvoor wel zekerheid nodig dat een klant is overleden, daarvoor hebben we een kopie van de overlijdensacte nodig. De kosten worden vanaf de maand van overlijden gecrediteerd. Als de bedragen al wel succesvol zijn geïncasseerd, storten wij dat terug. Als het bankrekeningnummer inmiddels inactief is, kan de nabestaande een andere IBAN doorgeven waarop de bedragen mogen worden teruggestort. 

Toegang tot het account

Standaard blijft er toegang tot het account met de inloggegevens van de overledene. Als een nabestaande toegang wil of moet hebben, bijvoorbeeld om de administratie af te ronden, en niet kan inloggen met de gegevens van de overledene, kunnen wij er voor zorgen dat je toegang krijgt. Daarvoor is een uittreksel van de KVK nodig waaruit blijkt dat de persoon die toegang wil, daadwerkelijk recht heeft op toegang tot de administratie. Er is onderscheid per rechtsvorm:

1. Eenmanszaak/VOF: bij deze rechtsvormen zijn de eigenaren persoonlijk aansprakelijk en is het zo dat de erfgenaam (of erfgenamen), zodra ze de erfenis zuiver aanvaarden, automatisch verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van het nalatenschap van de overledene. Dat houdt in dat zij ook recht hebben op toegang. Wat heb je nodig om vast te stellen wie erfgenaam is:

  • Akte van overlijden
  • Legitimatiebewijs van erfgenaam
  • Verklaring van erfrecht (daaruit blijkt dat degene die toegang wil inderdaad de erfgenaam is)

2. BV/NV: Vanwege de rechtspersoonlijkheid is de erfgenaam van de overledene niet automatisch degene die toegang mag hebben tot de administratie. Dit kan zijn vastgelegd in een testament of in de statuten van de onderneming. Ook kan het zijn dat er een tijdelijke bestuurder wordt aangewezen. Wat hebben we nodig om vast te stellen wie de bestuurder is die de onderneming voortzet:

  • Akte van overlijden.
  • Legitimatiebewijs van opvolger (Bestuurder)
  • Uittreksel KVK waaruit blijkt dat degene die toegang wil inderdaad als bestuurder bij de onderneming geregistreerd is.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren