Verschil in resultaat in resultatenrekening en 'Resultaat openstaand boekjaar'


Het kan voorkomen dat je een verschil ziet in het resultaat op de resultatenrekening en de catgorie 'Resultaat openstaand boekjaar' op de balans. In de meeste gevallen wordt dit verschil veroorzaakt door een jaarafsluiting die niet is gemaakt zoals het zou moeten. 

Onvolledige jaarafsluiting gemaakt

Als er al een memoriaalboeking is waarbij is aangegeven dat het een jaarafsluiting is, maar waarbij niet het volledige resultaat is weggeboekt, dan ontstaat er een verschil in het resultaat dat in de resultatenrekening staat en het resultaat openstaand boekjaar op de balans. Je kunt op het tabblad Inkomend filteren naar memoriaalboekingen van het betreffende jaar en controleren of er een memoriaalboeking is met het label 'Jaarafsluiting'.

Als je bij een memoriaalboeking aangeeft dat het een jaarafsluiting is, wordt de boeking wel doorgevoerd op de balans, maar niet in de resultatenrekening. Je kunt dit gebruiken om het 'Resultaat openstaand boekjaar' op de balans door te boeken naar een andere categorie.

Als de boeking geen jaarafsluiting hoort te zijn, kun je de boeking bewerken en het vinkje bij 'Deze memoriaalpost is een jaarafsluiting' weghalen. Als je dat opslaat, wordt de boeking daarna doorgevoerd op de balans én in de resultatenrekening, zodat de bedragen bij beiden weer overeenkomen.

Meerdere jaarafsluitingen gemaakt

Als er meerdere memoriaalboekingen zijn aangemaakt waarbij is aangegeven dat het een jaarafsluiting betreft, kan er een verschil ontstaan. Ook in dat geval filter je op het tabblad Inkomend naar memoriaalboekingen van het betreffende jaar. Je controleert dan of er meerdere documenten zijn met datum 31 december en of bij meer dan 1 van deze documenten het label 'Jaarafsluiting' aanwezig is. Je zal dus even na moeten gaan welke er niet klopt en welke kan blijven staan als je er meer ziet. 

Bij het maken van een jaarafsluiting staat de volgende melding: 'Deze memoriaalpost is een jaarafsluiting. De posten zullen meegenomen worden in de balans, maar de resultatenrekening van het betreffende jaar zal niet aangepast worden.' Door dit aan te vinken bij meerdere documenten kan er een verschil ontstaan in het resultaat op de resultatenrekening en dat op de balans.

Lees ook: Openstaand resultaat op balans. 


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren