Export facturen per regel in Excel geeft geen btw-bedrag weer


Als je facturen per regel naar Excel exporteert, kan het voorkomen dat je niet op iedere regel het btw-bedrag ziet. Doordat de btw per factuur berekend wordt, kan de btw niet altijd per factuurregel weergegeven worden omdat er dan door de afronding verschillen kunnen ontstaan. Als de btw per factuurregel weergeven zou worden, zou het totaal van de verschillende regels hoger of lager kunnen worden dan er daadwerkelijk op de factuur is berekend. Of de btw wel of niet per regel weergegeven kan worden, hangt af van of de bedragen op de factuurregels inclusief of exclusief btw zijn ingevuld. Bij inclusief kan wel niet worden weergeven en bij exclusief niet. 

Bij de export per document worden de btw-bedragen wel altijd weergegeven, aangezien er dan geen verschillen kunnen ontstaan, omdat er geen andere afronding plaats vindt.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren