Factuurnummer wijzigen


Het is mogelijk om een eigen factuurnummering in te stellen. Ga hiervoor naar Instellingen > Nummering & kopie mail. Bij het onderdeel 'Nummering' kun je een sjabloon instellen voor het factuurnummer. Aan het sjabloon kun je de volgende elementen toevoegen:

  • {year}: het jaartal met vier cijfers
  • {yeartwodigits}: het jaartal met twee cijfers
  • {quarter}: het getal van het huidige kwartaal, bijvoorbeeld 3 voor het derde kwartaal
  • {month}: het getal van de huidige maand met twee cijfers, bijvoorbeeld 04 voor april
  • {month_name}: de naam van de huidige maand, bijvoorbeeld 'april'
  • {week}: het weeknummer
  • {day}: het dagnummer met twee cijfers
  • {customer_id}: het klantnummer
  • {id}: een doorlopend getal dat per jaar opnieuw op 1 zal beginnen

Naast het sjabloon kun je ook een eerstvolgend nummer instellen. Als je bijvoorbeeld al eerder facturen verzonden hebt buiten Moneybird om, kun je op deze manier met een hoger nummer beginnen en je nummering goed laten aansluiten op je reeds verzonden facturen.

Wanneer je in het sjabloon het jaartal (met twee of vier cijfers) vermeldt, dan zijn er twee dingen die automatisch extra gelden: - Het {id} met het volgnummer van de factuur wordt ieder jaar op 1 januari automatisch gereset naar '0001', zodat de factuurnummering opnieuw begint. Gedurende het jaar moet het volgnummer van iedere factuur uniek zijn. Het is dus niet mogelijk om de telling van het {id} per maand opnieuw te laten beginnen. - Als je je factuur inplant voor verzending op een datum in het volgende jaar, dan wordt automatisch het volgende jaar in het factuurnummer opgenomen.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren